Spring naar content

Klachten en suggesties

Het kan natuurlijk zijn dat je niet tevreden bent over de voorlichting, de behandeling, begeleiding of bejegening van Onmizorg. Wij hopen dan dat je dat zo snel mogelijk duidelijk maakt, zodat wij kunnen kijken wat er aan de hand is. Dat geeft ons de mogelijkheid een oplossing te zoeken of een fout te herstellen.

 Je kunt je klacht neerleggen bij Tactus Verslaving. Lees meer over hun klachtenprocedure.

Wellicht heb je niet direct een klacht, maar is wel iets voorgevallen waarvan je een melding wilt maken zodat wij dit in het vervolg kunnen voorkomen. Of je hebt een suggestie of tip hoe wij onze hulpverlening kunnen verbeteren. Ook dat horen wij graag!