»

Omnizorg voor iedereen

Omnizorg is er voor mensen met een verslaving of psychiatrische problematiek die dak- of thuisloos zijn geraakt en/of een combinatie aan problemen hebben. Het bijzondere gebouw van Omnizorg staat aan de Stationsstraat, die de scheiding vormt tussen winkelgebied en woonwijk. In het pand zijn allerlei verschillende functies ondergebracht voor opvang, behandeling, zorg, wonen en werk.

Rehabilitatie is de grondgedachte van Omnizorg Apeldoorn: rehabilitatie en herstel van maatschappelijke waarden voor de doelgroep. Intreding of herintreding in het arbeidsproces. Deelname aan het leven van alledag. Verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan. Betrokkenheid bij de directe omgeving. Zorg en veiligheid voor de buurt.

Omnizorg is een initiatief van de gemeente Apeldoorn, Tactus Verslavingszorg, IrisZorg en Riwis Zorg & Welzijn.