Spring naar content

Over Omnizorg

Omnizorg zet zich in Apeldoorn in voor de rehabilitatie en herstel van mensen met een verslaving of psychiatrische problematiek. De meeste cliënten hebben een combinatie aan problemen en zijn dak- of thuisloos geraakt. Het gevolg is dat ze zich niet staande kunnen houden in de samenleving en gezondheidsproblemen hebben. 

In ons bijzondere pand, in het centrum van Apeldoorn, bieden we hen een rustige plek om bij te komen, in contact te komen met lotgenoten en weer de nodige vaardigheden en zelfvertrouwen op te bouwen. 

Waar we naar streven  

  • Intreding of herintreding in het arbeidsproces. 
  • Deelname aan het leven van alledag. 
  • Verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan. 
  • Betrokkenheid bij de directe omgeving. 
  • Zorg en veiligheid voor de buurt.
https://www.youtube.com/watch?v=ci4974EI-sU

Aanbod

Omnizorg helpt haar cliënten bij hun gezondheidsproblemen en werkt samen met hen aan herstel van kwaliteit van leven. Wij willen dat ze het zelfvertrouwen en de motivatie krijgen die ze nodig hebben om weer onderdeel te kunnen uitmaken van de samenleving. 

De cliënt en zijn of haar traject staan centraal. We betrekken hun eigen netwerk en sociale omgeving.

Opvang

De opvang binnen Omnizorg is laagdrempelig en gericht op praktisch hulp: bed, bad, brood. Er is eerste hulp bij medische problemen en cliënten hebben toegang tot gebruikersruimten. Na de eerste opname volgt een screening om te bepalen wat iemand kan en wil en welke behandeling nodig is.

Medische zorg

De medische zorg en behandeling is gericht op herstel van gezondheid en zelf grip op leven en mogelijke verslaving te krijgen.

Woonbegeleiding

In het pand van Omnizorg kunnen veertig cliënten beschermd wonen. De wooneenheden bevinden zich op de derde en vierde verdieping. Cliënten krijgen hier een eigen plek waar ze niet alleen tot rust kunnen komen maar ook leren samen leven met anderen in gelijke situatie. Cliënten kunnen thuis hulp en ondersteuning ontvangen (ambulante woonbegeleiding).

Werk- en dagbesteding

Meedoen en deelnemen zijn belangrijke voorwaarden voor herstel. Wij bieden daarom onze cliënten verschillende activiteiten aan. Hobby’s zoals sport, spel en theater helpen het persoonlijke herstel. Werken en leren dragen bij aan herstel van competenties en werkvaardigheden. Een vak leren en diploma’s halen kan binnen het horeca-, wasserette-, veeg- en schoonmaakproject.

Initiatief

Omnizorg is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met Tactus Verslavingszorg, IrisZorg en Riwis Zorg & Welzijn. In de gemeente Apeldoorn woont een verzameling van uiteenlopende mensen. Onder hen een groep kwetsbare burgers die huisvesting en zorg nodig heeft. De gemeente voelt zich hier verantwoordelijk voor. Veiligheid en openbare orde zijn zaken waar we samen met de gemeente aan werken.

Samenwerking

Om ons aanbod te kunnen bieden, werken onze professionals nauw samen met andere professionals en organisaties. Samen realiseren we een sluitende keten voor hulp, behandeling en herstel.

De buurt

Samen leven, samen zorgen. De omgeving levert een waardevolle bijdrage aan herstel en behandeling. We leven goed samen met de buurt door elkaar te helpen waar nodig en de omgeving van Omnizorg netjes en opgeruimd te houden. Ook zorgen we dat we samen plezier maken door bijvoorbeeld samen te werken aan de moestuin van Havenpark en een jaarlijkse buurtbarbecue te organiseren.

Activiteiten

Onze activiteiten zijn mogelijk dankzij de bijdrage van meerdere organisaties in Apeldoorn en omgeving, onder andere Stimenz, Schoonmaakbedrijf Asito, Circulus-Berkel, Levenskunst Apeldoorn, Stichting Da Capo, Groei & Bloei Apeldoorn. 

Zorg 

Naast de drie initiefnemers Iriszorg, Riwis Zorg & Welzijn en Tactus Verslavingszorg werken we ook nauw samen met GGNet, Leger des Heils en elke andere organisatie die een bijdrage kan leveren aan zorg aan onze cliënten.