Spring naar content

Omizorg maatregelen tegen verspreiding coronavirus

We vragen onze cliënten en bezoekers naast de door de RIVM geadviseerde voorzorgsmaatregelen het volgende in acht nemen:

Ben je de afgelopen 14 dagen in een risicogebied geweest óf heb je contact gehad met een besmet persoon, dan vragen wij je dat te melden en jouw komst of opname naar (een van) onze locaties voorlopig uit te stellen of te annuleren. Dit geldt uiteraard ook wanneer je klachten hebt als hoesten en niezen mét koorts. Ga in gesprek met de contactpersoon bij Omnizorg. Met deze maatregelen verkleinen we samen de kans op verspreiding van het virus.

Voor onze medewerkers gelden dezelfde richtlijnen als cliënten en bezoekers. Hen wordt bovendien aangeraden waar mogelijk thuis te werken en de contacten zoveel mogelijk met beeldbellen en telefonisch te doen.

Woonvoorzieningen

Er is geen bezoek meer toegestaan bij cliënten in woonvoorzieningen.

  • Zoveel mogelijk zelfisolatie en sociale onthouding, dat betekent dat bewoners zoveel mogelijk in hun kamer/woning blijven.
  • We gaan met elke bewoner in overleg en maken een individueel plan wat nodig is om dit goed vol te houden.

Dagcentra/inloopvoorzieningen

De dagcentra/inloopvoorzieningen zijn uitsluitend open voor dak – en thuisloze cliënten. Van belang is bezoekers te spreiden in de ruimte.

Medische Zorg Unit 

Medische heroïnebehandeling en methadonverstrekking gaan door. Cliënten worden zoveel mogelijk over de dag gespreid.

Gebruikersruimte

Deze blijven open voor onze cliënten die geen eigen woon- of verblijfplaats hebben. Actief wijzen op hygiënemaatregelen en afspraken per locatie over het aantal bezoekers in de ruimte.

Bemoeizorg en casemanagement

Zo weinig mogelijk face-to-face contact. Wel bellen en beeldbellen. Daar waar een crisis ontstaat kunnen we een passende oplossing aandragen. Uiteraard met inachtneming van alle regels rondom hygiëne.

Verder volgen we de richtlijnen van het RIVM.