»

Zorgconcept

Omnizorg is er voor mensen met een verslaving of psychiatrische problematiek die dak- of thuisloos zijn geraakt en/of een combinatie aan problemen hebben. Het gevolg is dat ze zich niet (meer) staande kunnen houden in de samenleving en gezondheidsproblemen hebben. Lees het rapport van Intraval over de resultaten van Omnizorg.

Omnizorg biedt hulp bij de gezondheidsproblemen en werkt samen met de cliënt aan herstel van kwaliteit van leven door opbouw van zelfvertrouwen en inzetten van vaardigheden en kwaliteiten.
Wij doen dit door de cliënt  en zijn traject centraal te zetten, het netwerk en de sociale omgeving van de cliënt actief te betrekken. In de keten werken onze professionals nauw samen met andere professionals om (aan)sluitende ketenaanpak te realiseren.

De opvang binnen Omnizorg is laagdrempelig en gericht op praktisch hulp: bed, bad, brood. Er is eerste hulp bij medische problemen en cliënten hebben toegang tot gebruikersruimten. Na de eerste opname volgt een screening om te bepalen wat iemand kan en wil en welke behandeling nodig is.

De medische zorg en behandeling is gericht op herstel van gezondheid en zelf grip op verslaving en leven te krijgen.

Wonen binnen Omnizorg betekent een eigen plek waar mensen tot rust kunnen komen, maar ook samen leven. Zelf leven en ontmoeten.
Er zijn 40 plaatsen beschermd wonen binnen Omnizorg. De wooneenheden bevinden zich op de derde en vierde verdieping. Ook kunnen mensen thuis hulp en ondersteuning ontvangen.

Meedoen en deelnemen zijn belangrijke voorwaarden voor herstel. Werken en leren draagt bij aan herstel van competenties en werkvaardigheden. Een vak leren en diploma’s halen kan binnen het horecaproject, wasserette, veegproject, schoonmaakproject.
Persoonlijke herstel kan met sport, spel en theater. Daarnaast is er aandacht voor het herstellen van betekenisvolle contacten, het zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen.
Samen leven, samen zorgen. De omgeving levert een waardevolle bijdrage aan herstel en behandeling. Dat betekent dat we goed samen leven met de buurt door elkaar te helpen waar nodig en de omgeving van Omnizorg netjes en opgeruimd te houden.